Kategoria -  Podatek

10 postów

Podatek

– obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, jednostka samorządu terytorialnego) bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Zebrane podatki są wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań publicznych.

Biuro Rachunkowe Benefito Lublin

pomożemy w interpretacji obowiązujących przepisów.