Kategoria -  zatory płatnicze

2 postów

Zatory płatnicze

Zjawisko to można wyjaśnić w następujący sposób – zator płatniczy to sytuacja, kiedy Twoi kontrahenci opóźniają się z zapłatą należności wynikających z umów, faktur czy innych zobowiązań, co wpływa na to, że również Ty nie możesz wywiązywać się ze swoich zobowiązań wobec kolejnych kontrahentów.

Biuro Rachunkowe Benefito Lublin

pomożemy w interpretacji obowiązujących przepisów.

Biuro Rachunkowe Benefito Magdalena Dudziak kadry płace Lublin

Korygowanie rozliczeń podatkowych

Od Stycznia 2020 roku brak zapłaty zmusi do korygowania rozliczeń podatkowych. Brak płatności za fakturę będzie skutkował koniecznością korekty dochodu. Z nowego rozwiązania skorzystają wierzyciele, stracą na nim dłużnicy – wszyscy jednak będą mieli dużo dodatkowych obowiązków. Zmiany w rozliczaniu podatków dochodowych wprowadzają przepisy ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Chodzi o […]

Biuro Rachunkowe Benefito Magdalena Dudziak kadry płace Lublin

Zatory płatnicze – od stycznia 2020 firmy łatwiej odzyskają dług

1 stycznia 2020 r., razem z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych  zmienione i doprecyzowane zostaną najważniejsze przepisy dotyczące postępowania z nieuczciwymi kontrahentami, a wierzyciele dostaną dostęp do nowych reguł i rozwiązań, które pomogą odzyskiwać przeterminowane płatności. Nowe instrumenty ochrony wierzycieli […]