Księgowość kadry płace usługi dla firm

Dotacje dla przedsiębiorców!

Tarcza 9.0 dotacje dla przedsiebiorcow biuro rachunkowe Lublin BENEFITO ksiegowa Lublin ksiegowy Lublin ksiegowosc dla firm
Tarcza 9.0!

Dotacje dla przedsiębiorców w ramach Tarczy 9.0.
Wnioski można składać od 26 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Pracy właściwym ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

O dotacje dla przedsiębiorców mogą się ubiegać tylko mikroprzedsiębiorcy, którzy:
1/
Na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności kodami: 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.02.Z, 96.04.Z, 96.09.Z
2/ Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenie wniosku był niższy o co najmniej 40% (w porównaniu do przychodu uzyskanego w poprzednim miesiącu lub w analogicznym miesiącu roku 2020 lub w lutym lub we wrześniu 2020 r.

WAŻNE!
Jeśli jest to kolejny wniosek o dotację w ramach tarczy antykryzysowej, to wypełniając wniosek należy wskazać inny miesiąc niż ten podany w poprzednim wniosku.

Dotacja dla przedsiębiorców, jest adresowana także do mikroprzedsiębiorców, którzy nigdy nie zatrudniali pracowników!

Wniosek o dotację należy złożyć elektronicznie poprzez portal praca.gov.pl

Więcej szczegółów: Rozporządzenie rady Ministrów z 16 kwietnia 2021 r. Dz. U z 2021 r., poz. 713


Zapraszamy do Kontaktu!
Zespół Benefito