Biuro Rachunkowe Lublin BENEFITO Magdalena Dudziak Księgowość kadry płace księgi rachunkowe usługi dla firm
Księgowość kadry płace księgi rachunkowe usługi dla firm

Dotacje dla przedsiębiorców!

Tarcza 9.0 dotacje dla przedsiebiorcow biuro rachunkowe Lublin BENEFITO ksiegowa Lublin ksiegowy Lublin ksiegowosc dla firm
Tarcza 9.0!

Dotacje dla przedsiębiorców w ramach Tarczy 9.0.
Wnioski można składać od 26 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Pracy właściwym ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

O dotacje dla przedsiębiorców mogą się ubiegać tylko mikroprzedsiębiorcy, którzy:
1/
Na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności kodami: 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.02.Z, 96.04.Z, 96.09.Z
2/ Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenie wniosku był niższy o co najmniej 40% (w porównaniu do przychodu uzyskanego w poprzednim miesiącu lub w analogicznym miesiącu roku 2020 lub w lutym lub we wrześniu 2020 r.

WAŻNE!
Jeśli jest to kolejny wniosek o dotację w ramach tarczy antykryzysowej, to wypełniając wniosek należy wskazać inny miesiąc niż ten podany w poprzednim wniosku.

Dotacja dla przedsiębiorców, jest adresowana także do mikroprzedsiębiorców, którzy nigdy nie zatrudniali pracowników!

Wniosek o dotację należy złożyć elektronicznie poprzez portal praca.gov.pl

Więcej szczegółów: Rozporządzenie rady Ministrów z 16 kwietnia 2021 r. Dz. U z 2021 r., poz. 713


Zapraszamy do Kontaktu!
Zespół Benefito