Księgowość kadry płace usługi dla firm

Kalkulator Wynagrodzeń Polski Ład

Sprawdź wysokość pensji netto po wprowadzeniu rządowego programu Polski Ład!
Kalkulator wynagrodzeń – Portal Podatkowy

polski lad kalkulator wynagrodzeń biuro rachunkowe Lublin BENEFITO ksiegowa Lublin
Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator od Ministerstwa Finansów, uwzględnia jedynie umowy o pracę oraz planowane przez rząd:
● podniesienie drugiego progu podatkowego do 120 tys. zł;
● podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł;
likwidację możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku;
● wprowadzenie „ulgi dla klasy średniej”, czyli dla osób zarabiających rocznie od 68,6-133,6 tys. zł;

Dodatkowo kalkulator wynagrodzeń wykorzystuje także informacje dotyczące:
● Pracowniczych Planów Kapitałowych – wpłaty do PKK uiszczane przez pracodawcę podwyższają podstawę opodatkowania, natomiast jeśli pracownik indywidualnie finansuje PKK wówczas wpłata jest odliczania od wynagrodzenia netto
● pracy poza miejscem zamieszkania – jeśli pracownik świadczy pracę w miejscowości innej niż jego adres zamieszkania, wówczas przysługuje mu zwrot kosztów uzyskania przychodów w wysokości 300 zł
● składu rodziny uwzględniającego dzieci oraz ich wiek – pozwala sprawdzić korzyści w ramach planowanego przez rząd programu „Rodzinny kapitał opiekuńczy” (łącznie 12 tys. zł)

Zapraszamy do Kontaktu!
Zespół Benefito