Biuro Rachunkowe Lublin BENEFITO Magdalena Dudziak Księgowość kadry płace księgi rachunkowe usługi dla firm
Księgowość kadry płace księgi rachunkowe usługi dla firm

Korygowanie rozliczeń podatkowych

Od Stycznia 2020 roku brak zapłaty zmusi do korygowania rozliczeń podatkowych.

Brak płatności za fakturę będzie skutkował koniecznością korekty dochodu. Z nowego rozwiązania skorzystają wierzyciele, stracą na nim dłużnicy – wszyscy jednak będą mieli dużo dodatkowych obowiązków.
Zmiany w rozliczaniu podatków dochodowych wprowadzają przepisy ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Chodzi o wprowadzenie obowiązku korygowania dochodu w przypadku braku terminowej zapłaty za fakturę.
Od stycznia przyszłego roku korygować przychody będą mogli także wierzyciele. Nowe przepisy będą miały zastosowanie do transakcji handlowych, których termin zapłaty upływa po 31 grudnia 2019 r.

Co istotne, ulga na złe długi w podatkach dochodowych będzie miała zastosowanie także do wpłacanych w ciągu roku zaliczek. – Wierzyciel zyska uprawnienie skorygowania przychodów, a dłużnik będzie miał obowiązek uwzględniać przy obliczaniu zaliczek na podatek wartości niezapłaconych przez siebie faktur. Nowe regulacje nie będą miały zastosowania do transakcji handlowych zawieranych z podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów ustaw o podatkach dochodowych.

Czytaj więcej …

Biuro Rachunkowe Benefito Lublin

pomożemy w interpretacji obowiązujących przepisów.