Biuro Rachunkowe Lublin BENEFITO Magdalena Dudziak Księgowość kadry płace księgi rachunkowe usługi dla firm
Księgowość kadry płace księgi rachunkowe usługi dla firm

Polski Ład = uszczelnienie systemu podatkowego. Kolejne obowiązki dla przedsiębiorców.

Polski ład – ważne informacje dla przedsiębiorców!

Polski Ład uszczelnienie systemu podatkowego biuro rachunkowe Lublin Benefito ksiegowa ksiegowy (2)

Nowy Ład wprowadza podatek od dochodu zwany w ustawach „składką na ubezpieczenie zdrowotne”. Ma to na celu uniknięcie zmienności w uiszczanych przez przedsiębiorców podatkach, spowodowanej zawieszeniem działalności gospodarczej, czy ewentualnym korygowaniem faktur do 20 dnia każdego miesiąca.

Od 2023 r. przedsiębiorcy będą musieli co miesiąc przesyłać na serwer rządowy (do Urzędu Skarbowego) ewidencję środków trwałych oraz księgę przychodów i rozchodów. Pliki te będą funkcjonować w ramach JPK (Jednolitego Pliku Kontrolnego). Nazwy dla plików będą następujące: JPK_PKPIR oraz JPK_EST.
JPK_PKPIR istnieje nie od wczoraj, ale firmy przekazują dokument jedynie na żądanie US, a od 2023 r. przesłanie pliku JPK_PKPIR będzie obowiązkowe.

Wszystkie faktury trafią automatycznie do rządowej bazy danych. Eksperci twierdzą, że takie rozwiązanie zmniejszy liczbę kontroli przeprowadzanych przez Krajową Administrację Skarbową i tym samym ograniczy koszty dla skarbu państwa. Krajowy system e-faktur od października br. przyjmuje faktury w formie bazodanowej w pliku ustrukturyzowanym. Księgowanie dokumentu ma się odbywać jednocześnie u obydwu stron transakcji. Każda faktura wystawiona w Polsce będzie musiała być w formie elektronicznej. Ponadto wystawienie faktury będzie musiało się odbywać tylko i wyłącznie za pośrednictwem rządowej platformy.

Od 1 stycznia 2023 r. pliki JPK obligatoryjnie trzeba będzie przesłać na serwer Ministerstwa Finansów do 20 dnia każdego miesiąca. Obowiązek ten będzie dotyczyć przedsiębiorców rozliczających się podatkiem dochodowym oraz tych rozliczających się na podstawie ryczałtu od dochodów ewidencjonowanych.

Urzędy Skarbowe będą miały stały wgląd w dochody oraz należne od nich zaliczki na podatek dochodowy. US będzie również kontrolował aktualne składniki majątku firmy.

W konsekwencji biura rachunkowe podniosą stawki za usługi, gdyż wymagana od 2023 r. standaryzacja danych do formy elektronicznej będzie bardziej czasochłonna.

Zapraszamy do Kontaktu!
Zespół Benefito