Księgowość kadry płace usługi dla firm

SLIM VAT

SLIM VAT można rozszyfrować jako simple, local and modern, czyli prosty, lokalny i nowoczesny podatek.

Pakiet SLIM powstał w formule warsztatowej, zawiera postulaty padające na spotkaniach z biznesem.  Chodzi o czynności określane jako trudne do zautomatyzowania i wymagające żmudnej i pracochłonnej ręcznej obsługi.

Projekt SLIM VAT wprowadza zmiany w VAT w czterech obszarach.

1. Proste fakturowanie

  • Faktury korygujące in-minus
  • Faktury korygujące in-plus

2. Ułatwienia dla eksporterów

3. Wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym

4. Korzyści finansowe

Najważniejsze korzyści finansowe:

  • Wydłużenie terminu do odliczenia VAT na bieżąco do czterech miesięcy

Wydłużamy prawo do odliczenia o jeden miesiąc przy rozliczeniach miesięcznych. Podatnik będzie mógł ująć fakturę łącznie w ciągu czterech miesięcy bez konieczności korygowania deklaracji. Wyeliminuje to częste i niepotrzebne, ani dla biznesu ani dla administracji podatkowej, korekty VAT.

  • Odliczanie VAT z faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży

Rozwiązanie umożliwi odliczenie VAT z faktury za usługi noclegowe nabyte na rzecz swojego klienta biznesowego. Zmiana jest odpowiedzią na potrzeby rynku. Oznacza likwidację zakazu odliczenia dla podatników nabywających takie usługi w celu ich odsprzedaży.

  • Zwiększenie limitu na prezenty o małej wartości

Podnosimy kwoty dla jednorazowych prezentów o małej wartości z 10 zł do 20 zł. Przybliżamy limit jednorazowych prezentów (bez zbędnych obowiązków formalnych) w Polsce do średniej UE wartości wprost przypisanych prezentom.

Czytaj więcej …

Prezentacja: SLIM VAT

Biuro Rachunkowe Benefito Lublin

pomożemy w interpretacji obowiązujących przepisów.