Tag -  biała lista VAT

2 postów

Biała lista VAT

ma na celu zapewnić wyższy stopień bezpieczeństwa prowadzonych transakcji, miedzy innymi pozwolić na spełnienie warunku dołożenia należytej staranności przy kontroli statusu kontrahenta, istotnych dla odpowiedzialności za zobowiązania w VAT przy odwrotnym obciążeniu tym podatkiem.

Wyszukiwane dane znajdujące się na białej liście podatników VAT aktualne są na dzień złożenia zapytania (na dzień sprawdzenia) o status kontrahenta w odniesieniu do:

  • firmy (nazwy) lub imienia i nazwiska;
  • numeru, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany;
  • statusu podmiotu w VAT:
    • w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji albo który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT,
    • zarejestrowanego jako „podatnik VAT czynny” albo „podatnik VAT zwolniony”, w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona;
  • numeru identyfikacyjnego REGON, o ile został nadany.

Biuro Rachunkowe Benefito Lublin

pomożemy w interpretacji obowiązujących przepisów.