Tag -  finansowanie terroryzmu

1 posta

ustawa pranie pieniędzy biuro rachunkowe lublin

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy …

Nowe obowiązki w walce z praniem pieniędzy – także dla księgowych i biur rachunkowych Ustawa z 25 lutego 2021 r. przyjęta przez Sejm implementuje zapisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz […]