Tag -  US

2 postów

Urząd Skarbowy

jest jednostką organizacyjną obsługującą Naczelnika Urzędu Skarbowego w zakresie następujących zadań: Ustalanie lub określanie i pobór podatków oraz niepodatkowych należności budżetowych, jak również innych należności, na podstawie odrębnych przepisów.

Biuro Rachunkowe Benefito Lublin Magdalena Dudziak

pomożemy w interpretacji obowiązujących przepisów.