Biuro Rachunkowe Lublin BENEFITO Magdalena Dudziak Księgowość kadry płace księgi rachunkowe usługi dla firm
Księgowość kadry płace księgi rachunkowe usługi dla firm

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy …

Nowe obowiązki w walce z praniem pieniędzy – także dla księgowych i biur rachunkowych

Ustawa z 25 lutego 2021 r. przyjęta przez Sejm implementuje zapisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającej dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE.
Doprecyzowuje również listę instytucji obowiązanych które będą musiały wdrożyć nowe obowiązki. Dodaje do niej przedsiębiorców (w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców) prowadzących działalność polegającą na:

  • obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami,
  • przechowywaniu, obrocie lub pośrednictwie w obrocie tymi towarami (w zakresie transakcji o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy klika operacji, które wydają się być ze sobą powiązane).

Księgowi i biura rachunkowe

Praktycznie wszystkie biura księgowe w Polsce, tak jak banki, czy biura nieruchomości, po wejściu przepisów w życie jak pisze serwis prawo.pl będą musiały wdrożyć specjalne, niełatwe procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy. I to już po 14 dniach od opublikowania nowych przepisów w Dzienniku Ustaw. Księgowi będą musieli na mocy nowych przepisów wdrożyć procedury wewnętrzne, które pomogą zidentyfikować klienta. Następnie będą musieli ustalić beneficjenta rzeczywistego i dokonać analizy transakcji jakie zawarł ich klient. W przypadku trafienia na podejrzaną transakcję księgowi będą musieli ją zgłaszać.

Biuro Rachunkowe Benefito Lublin

pomożemy w interpretacji obowiązujących przepisów.