Biuro Rachunkowe Lublin BENEFITO Magdalena Dudziak Księgowość kadry płace księgi rachunkowe usługi dla firm
Księgowość kadry płace księgi rachunkowe usługi dla firm

Wykaz podatników VAT

Nasze Biuro Rachunkowe zadało pytanie.

Departamentu Poboru Podatków w Ministerstwie Finansów odpowiada:

Ministerstwo Finansów odpowiadając na zapytanie mailowe z dnia 23 października 2019 r. uprzejmie informuje, iż aktualizacja danych na Wykazie podatników VAT (w tym również danych dotyczących rachunków bankowych) na podstawie wniosku CEIDG-1 złożonego w Urzędzie Dzielnicy/Miasta/Gminy następuje po przekazywaniu informacji przez CEIDG i jej obsłużeniu w systemach informatycznych KAS. Proces uaktualnienia danych następuje każdego dnia roboczego raz na dobę, zgodnie z art. 96b ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług. Jednocześnie zgodnie z informacją umieszczoną na stronie: www.gov.pl/web/kas/wykaz-podatnikow-vat proces ten rozpoczyna się w godzinach 22.00 – 00.00. Zauważyć zatem należy, iż opublikowanie na Wykazie podatników VAT zaktualizowanych danych podmiotu jest ściśle związane z momentem wprowadzenia danych do systemu informatycznego urzędu skarbowego i od ich zaktualizowania we wskazanych wyżej godzinach na stronie Wykazu. Dodatkowo, Ministerstwo Finansów dodatkowo wyjaśnia, iż na Wykazie publikowane są rachunki rozliczeniowe w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo bankowe lub imienne rachunki w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym i potwierdzone przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej (art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy o podatku od towarów i usług).

Biuro Rachunkowe Benefito Lublin

pomożemy w interpretacji obowiązujących przepisów.

#biurorachunkowe #księgowość #Lublin #Benefito #PIT #biurorachunkoweLublin #biurorachunkoweBenefito #VAT #białalistaVAT