Księgowość kadry płace usługi dla firm

Wykaz podatników VAT

Nasze Biuro Rachunkowe zadało pytanie.

Departamentu Poboru Podatków w Ministerstwie Finansów odpowiada:

Ministerstwo Finansów odpowiadając na zapytanie mailowe z dnia 23 października 2019 r. uprzejmie informuje, iż aktualizacja danych na Wykazie podatników VAT (w tym również danych dotyczących rachunków bankowych) na podstawie wniosku CEIDG-1 złożonego w Urzędzie Dzielnicy/Miasta/Gminy następuje po przekazywaniu informacji przez CEIDG i jej obsłużeniu w systemach informatycznych KAS. Proces uaktualnienia danych następuje każdego dnia roboczego raz na dobę, zgodnie z art. 96b ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług. Jednocześnie zgodnie z informacją umieszczoną na stronie: www.gov.pl/web/kas/wykaz-podatnikow-vat proces ten rozpoczyna się w godzinach 22.00 – 00.00. Zauważyć zatem należy, iż opublikowanie na Wykazie podatników VAT zaktualizowanych danych podmiotu jest ściśle związane z momentem wprowadzenia danych do systemu informatycznego urzędu skarbowego i od ich zaktualizowania we wskazanych wyżej godzinach na stronie Wykazu. Dodatkowo, Ministerstwo Finansów dodatkowo wyjaśnia, iż na Wykazie publikowane są rachunki rozliczeniowe w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo bankowe lub imienne rachunki w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym i potwierdzone przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej (art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy o podatku od towarów i usług).

Biuro Rachunkowe Benefito Lublin

pomożemy w interpretacji obowiązujących przepisów.

#biurorachunkowe #księgowość #Lublin #Benefito #PIT #biurorachunkoweLublin #biurorachunkoweBenefito #VAT #białalistaVAT