Biuro Rachunkowe Lublin BENEFITO Magdalena Dudziak Księgowość kadry płace księgi rachunkowe usługi dla firm
Księgowość kadry płace księgi rachunkowe usługi dla firm

Zatory płatnicze – od stycznia 2020 firmy łatwiej odzyskają dług

1 stycznia 2020 r., razem z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych  zmienione i doprecyzowane zostaną najważniejsze przepisy dotyczące postępowania z nieuczciwymi kontrahentami, a wierzyciele dostaną dostęp do nowych reguł i rozwiązań, które pomogą odzyskiwać przeterminowane płatności.

Nowe instrumenty ochrony wierzycieli to:

 • krótsze terminy na zapłatę w transakcji handlowej: 30 dni dla podmiotów publicznych (za wyjątkiem publicznych podmiotów leczniczych) i 60 dni na zapłatę dla firm większych w relacji z mniejszymi,
 • możliwość odstąpienia od całości umowy lub jej niewykonanej części
  albo wypowiedzenia umowy, gdy ustalony w umowie termin zapłaty przekracza 120 dni,
 • podniesienie z 9,5% do 11,5% wysokości odsetek ustawowych za opóźnienia
  w transakcjach handlowych
  , za wyjątkiem transakcji w których dłużnikiem jest podmiot leczniczy,
 • ulga na złe długi – prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania
  dla przedsiębiorców, którzy nie dostają pieniędzy w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu płatności,
 • łatwiejsze sądowe zabezpieczenie roszczeń pieniężnych, które wynikają z transakcji handlowych i które nie przekraczają 75 tys. zł.,
 • traktowanie nieuzasadnionego wydłużania terminów zapłaty w transakcjach handlowych jako czynów nieuczciwej konkurencji,
 • kara od UOKIK dla firm, które najbardziej opóźniają się w płaceniu zobowiązań.

Czytaj więcej …

Biuro Rachunkowe Benefito Lublin

pomożemy w interpretacji obowiązujących przepisów.