Biuro Rachunkowe Lublin BENEFITO Magdalena Dudziak Księgowość kadry płace księgi rachunkowe usługi dla firm
Księgowość kadry płace księgi rachunkowe usługi dla firm

Biuro Rachunkowe LUBLIN oferta:

Reprezentacja Klienta w urzędach (CEIDG, ZUS, Urząd Skarbowy, GUS, NBP, PFRON);

Sporządzamy miesięczne deklaracje podatkowe;

Rejestracja działalności gospodarczej;

Oferta obejmuje kompleksowe wsparcie w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej, doradztwo przy wyborze formy prawnej oraz wypełnienie odpowiednich dokumentów (CEIDG, RG-1, VAT-R, ZUS).

Księgi handlowe:

Prowadzimy:
księgi handlowe;
księgowanie i raportowanie zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości;
rejestr sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług;
ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia;

Sporządzamy:
indywidualne plany kont;
opracowania polityki rachunkowości;
bilans rachunku zysków i strat;
deklaracje wstępne i ostateczne z tytułu podatku dochodowego;

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów oraz Ryczałt:

Prowadzimy:
podatkowe księgi przychodów i rozchodów;
ewidencję przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego;
rejestr sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług;
ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia;

Usługi kadrowo-płacowe

Prowadzimy pełną dokumentację kadrową i akta osobowe.

Sporządzamy:
listy płac oraz rachunków do umów cywilnoprawnych (zlecenia i o dzieło);
deklaracje i rozliczenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego;
dokumenty i rozliczenia przeznaczone dla pracowników;
zeznania roczne pracowników;