Księgowość kadry płace usługi dla firm

Biuro Rachunkowe LUBLIN oferta

Rejestracja działalności gospodarczej

Oferta obejmuje kompleksowe wsparcie w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej, doradztwo przy wyborze formy prawnej oraz wypełnienie odpowiednich dokumentów (CEIDG, RG-1, VAT-R, ZUS).

Księgi handlowe

Prowadzimy księgi handlowe, księgowanie i raportowanie zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, sporządzamy indywidualny planu kont, opracowujemy polityki rachunkowości.

Prowadzimy rejestr sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług.

Prowadzimy ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia.

Sporządzamy bilans rachunku zysków i strat.

Sporządzamy deklaracje wstępne i ostateczne z tytułu podatku dochodowego.

Reprezentujemy Klienta w urzędach

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów oraz Ryczałt

Prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów.

Prowadzimy ewidencję przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego.

Prowadzimy rejestr sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług.

Prowadzimy ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia.

Reprezentujemy Klienta w urzędach.

Sporządzamy miesięczne deklaracje podatkowe

Usługi kadrowo-płacowe

Prowadzimy pełną dokumentację kadrową i akta osobowe.

Sporządzamy listy płac oraz rachunków do umów cywilnoprawnych (zlecenia i o dzieło).

Sporządzamy deklarację i rozliczenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.

Sporządzamy dokumenty i rozliczenia przeznaczone dla pracowników.

Sporządzamy zeznania roczne pracowników.

Reprezentujemy Klienta w urzędach.