Biuro Rachunkowe Lublin BENEFITO Magdalena Dudziak Księgowość kadry płace księgi rachunkowe usługi dla firm
Księgowość kadry płace księgi rachunkowe usługi dla firm

Roczne zeznanie podatkowe za 2020 r.

Roczne zeznanie podatkowe za 2020 r.


Roczne zeznanie podatkowe za 2020 r.! Odliczenie straty od dochodu za 2020r.!
Stratę z bieżącego roku można odliczyć od dochodu za rok poprzedni. Zmniejszy to  podstawę opodatkowania. Dzięki temu otrzymamy zwrot nadpłaconego podatku!
Można pomniejszyć dochód z działalności gospodarczej z roku poprzedniego o stratę poniesioną w roku podatkowym 2020.

Jednorazowo można obniżyć dochód o kwotę nie większą niż 5 000 000 zł. 

Ulga dotyczy roku poprzedniego, można ją rozliczyć także w ciągu najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych.

Usługa jest bezpłatna. Ulga związana jest tylko z konkretnym źródłem przychodów –  działalnością gospodarczą, nie ma możliwości korzystania z niej w przypadku innych źródeł przychodu, nie podlega zwrotowi.


Z ulgi można skorzystać jeśli:

● z powodu COVID-19 poniosłeś w 2020 r. straty z działalności gospodarczej;

● uzyskałeś przychody z działalności gospodarczej niższe co najmniej o 50% od przychodów uzyskanych w poprzednim roku;

prowadziłeś działalność w roku poprzednim i złożyłeś roczne zeznanie podatkowe;

● jesteś podatnikiem podatku PIT prowadzącym działalność gospodarczą opodatkowaną wg skali podatkowej, tzw. podatkiem liniowym ze stawką 19%, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, bez względu na zaliczenie do określonej kategorii przedsiębiorców (jednoosobowa działalność, mikroprzedsiębiorca, itd.)

Wymagana jest:
● korekta zeznania podatkowego PIT złożonego za rok 2019.

Dokumenty składa się:
● we właściwym urzędzie skarbowym

Twój zysk to:
● odliczenie od dochodu za poprzedni rok straty z bieżącego roku
● zmniejszenie podstawy opodatkowania i otrzymanie zwrotu nadpłaconego podatku

Sprawdź, czy możesz odliczyć stratę – strona rządowa!Skomplikowane?


Pomożemy!

Biuro Rachunkowe Benefito Lublin