Księgowość kadry płace usługi dla firm

Ulga podatkowa 2020

Najważniejsze informacje, które mogą przydać się przy rozliczaniu PIT 2020 za 2019 rok, czyli m.in. szczegółową listę ulg podatkowych 2020, z których można skorzystać wypełniając zeznanie podatkowe.

Co można odliczyć od dochodu za 2019 rok?

 • Składki ZUS – w wysokości zapłaconych lub pobranych składek w 2018
 • Ulga na badanie i rozwój – 100%-150% kosztów poniesionych na poszczególne wydatki kwalifikowane do ulgi
 • Internet – maksymalnie 760 zł; nie więcej niż poniesione wydatki, tylko dwa bezpośrednio następujące po sobie lata 
 • Zwrot nienależnych świadczeń – kwota zwrotu łącznie z podatkiem
 • IKZE (konto emerytalne) – wartość równa podstawie opodatkowania, nie więcej niż 5.718 zł
 • Odliczenie – strata podatkowa – maksymalnie 50% dla strat z 2018 i lat wcześniejszych
 • Ulga rehabilitacyjna/na sprzęt rehabilitacyjny – w wysokości poniesionych wydatków
 • Ulga na leki – koszt leków minus 100 zł za miesiąc
 • Ulga na samochód – maksymalnie 2 280 zł
 • Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą – do 100% dochodu podatnika (bez ograniczeń dochodowych)
 • Darowizna na cele kultu religijnego – maksymalnie 6% dochodu podatnika
 • Darowizny na organizacje społeczne – maksymalnie 6% dochodu podatnika
 • Krwiodawcy – maksymalnie 6% dochodu podatnika
 • Darowizna na cele edukacji zawodowej – maksymalnie 6% dochodu podatnika
 • Ulga termomodernizacyjna – maksymalnie 53.000 zł

Czytaj więcej …

Biuro Rachunkowe Benefito Lublin

pomożemy w interpretacji obowiązujących przepisów.