Biuro Rachunkowe Lublin BENEFITO Magdalena Dudziak Księgowość kadry płace księgi rachunkowe usługi dla firm
Księgowość kadry płace księgi rachunkowe usługi dla firm

Ulga podatkowa 2020

Najważniejsze informacje, które mogą przydać się przy rozliczaniu PIT 2020 za 2019 rok, czyli m.in. szczegółową listę ulg podatkowych 2020, z których można skorzystać wypełniając zeznanie podatkowe.

Co można odliczyć od dochodu za 2019 rok?

 • Składki ZUS – w wysokości zapłaconych lub pobranych składek w 2018
 • Ulga na badanie i rozwój – 100%-150% kosztów poniesionych na poszczególne wydatki kwalifikowane do ulgi
 • Internet – maksymalnie 760 zł; nie więcej niż poniesione wydatki, tylko dwa bezpośrednio następujące po sobie lata 
 • Zwrot nienależnych świadczeń – kwota zwrotu łącznie z podatkiem
 • IKZE (konto emerytalne) – wartość równa podstawie opodatkowania, nie więcej niż 5.718 zł
 • Odliczenie – strata podatkowa – maksymalnie 50% dla strat z 2018 i lat wcześniejszych
 • Ulga rehabilitacyjna/na sprzęt rehabilitacyjny – w wysokości poniesionych wydatków
 • Ulga na leki – koszt leków minus 100 zł za miesiąc
 • Ulga na samochód – maksymalnie 2 280 zł
 • Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą – do 100% dochodu podatnika (bez ograniczeń dochodowych)
 • Darowizna na cele kultu religijnego – maksymalnie 6% dochodu podatnika
 • Darowizny na organizacje społeczne – maksymalnie 6% dochodu podatnika
 • Krwiodawcy – maksymalnie 6% dochodu podatnika
 • Darowizna na cele edukacji zawodowej – maksymalnie 6% dochodu podatnika
 • Ulga termomodernizacyjna – maksymalnie 53.000 zł

Czytaj więcej …

Biuro Rachunkowe Benefito Lublin

pomożemy w interpretacji obowiązujących przepisów.